123-2341-74

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง
ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง อยากลืม

เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

41 thoughts on “MidJourney Inspirational Prompts

 1. thisisres says:

  I tried a prompt but nothing happened… I literally even copied one of yours… still nothing. Should be on trial as account is <1hr old but nothing's happening :/

 2. Mas Ihnewbie says:

  Thanks for the inspiration!

  One think that im notice is A.I. is really good when it creates object image, but sometimes it's kind a confused when creating subject image like human (usually have 1 or 3 leg, or additional face in it chest XD)

 3. Electric Phyllomedusa says:

  Please help with a question.
  – Can I use the works that I made in this neural network for the cover of a music album or book cover? (It seems to be impossible for free, but if through a subscription?)
  – and the second question, is it possible to use them for the same purposes if I change the detail in Photoshop? (Are small changes enough, or are big changes needed?)

 4. Wojtek Gol says:

  Ok, your " tutorial" is how to create images by using words!
  It's very "inspirational"!
  You didn't create those images!
  And you will never be able, because your skills are random "hit or miss" words!
  Ok, try to do useful art with what I wrote.
  And I mean in your brain not in a software, where can anyone be an artist as soon as he or she can say a few words .

 5. CNIn Trivial says:

  OMERGGGERDDD M808 THANK YOU FOR PROMPT MANIA OHHH wowowowowowow was damn near finished with one mindmap//uml//diagramming such that I could spend less time giggling at the cute little realistic//pixar'esque animals and moody paintings etc and upscaling into infinity lololol, IOW I was going to pen and paper this site > >>>>> than anything I would've likely ended up giving up on LOL thank you so much it's stupendous!

 6. jesse doyle says:

  I've been curious about getting different skin complexions. Like human with jellyfish skin or celestial skin, where stars would be freckles on a universe like skin. That barley makes sense to me haha but I'd love to see what ai does with those kinds of prompts, I feel there are some examples in games like elden ring, with the way they depicted some of there demi gods. Im going to love this when I get my hands on it!

 7. Daily.Motivation says:

  I think A.I creates a different image even if you type the very same prompts,It means once an image is created by a user no one else will create the very same image ,& I love that thing

 8. fufote says:

  an artist without copyright great idea, stops deceiving and recommends to the people you read the terms and conditions of the bot.we are creating, paying and giving away copyright to google. but don't worry you will receive many likes on instagram….. and all for 20 or 30 dollars every month. O_o

 9. dogmaticCURE says:

  Thank you for a great inspirational video. Many images are just so astonishingly artistic and beautiful. But I wonder what is the maximal resolution of images? I would love to use Midjourney to create some images that I could put on my wall. Is the resolution big enough to print 100x70cm images without losing quality?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *