123-2341-74

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง
ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง อยากลืม

เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

Training Midjourney Level Style And Yourself Into The SD 1.5 Model via DreamBooth Stable Diffusion

Training Midjourney Level Style And Yourself Into The SD 1.5 Model via DreamBooth Stable Diffusion


SECourses

RunPod: https://bit.ly/RunPodIO. Discord : https://bit.ly/SECoursesDiscord. Get your own #Midjourney level model for free via Style Teaching. If I have been of assistance to you and you would like to show your support for my work, please consider becoming a patron on 🥰 https://www.patreon.com/SECourses

Playlist of #StableDiffusion Tutorials, Automatic1111 and Google Colab Guides, #DreamBooth, Textual Inversion / Embedding, LoRA, AI Upscaling, Pix2Pix, Img2Img:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_pbwdIyffsmclLl0O144nQRnezKlNdx3

Used training dataset in the video:
https://www.patreon.com/posts/style-teaching-80233878

Style Trained model .safetensors (not includes myself – based on SD 1.5 pruned ckpt):
https://www.patreon.com/posts/midjourney-level-80356527

2400 Photo Of Man classification images:
https://drive.google.com/file/d/1qBf8VyUbmPNalKqm076yOsQjE8BrcG7R/view

0:00 Midjourney level style for free
0:35 Most important part of teaching a style into Stable Diffusion
1:23 I trained myself into the model and got amazing styled myself
1:30 First part of animation generation just like Corridor Crew did in their anime video
1:37 Used DreamBooth extension of Web UI on RunPod for training
1:57 Why training dataset is 1024×1024 pixels
2:25 Which rare token and class token are chosen why
2:54 Which dataset I have used to train myself
3:05 What kind of training dataset you need to generate consistent animation like Corridor Crew
3:27 A better way to connect your RunPod web UI instance
3:43 Which DreamBooth settings I have used to train myself into the base model
4:10 A good explanation of max resolution settings
4:31 Advanced tab settings of DreamBooth extension
5:15 Concepts tab of DreamBooth training
5:35 FileWords – image captions explanation
7:31 Where to see source checkpoint used for training
7:49 Why do seperate training instead of multiple concepts training
8:08 Style training used settings
9:20 Analysis of after style training upon myself trained model
10:25 x/y/z plot testing for Brad Pitt face to see overtraining effect
11:03 Castle in a forest test to verify not overtrained 1 more time
11:32 I had to do another training of my face
12:03 Final x/y/z plot comparison to decide best checkpoint
13:05 Analysis of final x/y/z plot
14:48 What you can do by using this methodology I explained
15:05 How to generate good quality, good face distant shots
15:10 very important parts of selecting good face training dataset
15:25 Why Stable Diffusion can’t produce good face distant shots
15:33 How to do inpainting to fix your face in distant shots
15:48 What settings to use for inpainting to fix faces
16:17 How to upscale your image
16:30 GFPGAN to further improve face

The Midjourney level style provides an excellent starting point for creators looking to develop unique AI-generated animations. The most crucial aspect of teaching a style into Stable Diffusion is ensuring a comprehensive training dataset. To achieve this, the creator utilized a dataset of 1024×1024 pixels, which offers sufficient resolution for high-quality animation generation.

The choice of dataset is critical for generating consistent animations like Corridor Crew. To ensure success, the creator selected a rare token and class token that best suited their needs. The training dataset should be carefully curated to include a diverse range of images and styles to generate the desired outcome.

DreamBooth Extension Settings and Features

The DreamBooth extension offers a variety of settings to optimize the training process. The creator used specific settings in the max resolution and advanced tab settings to fine-tune the training process. Furthermore, they used the concepts tab and FileWords feature to add image captions and enhance the quality of the output.

Training and Analysis

Separate training for different concepts is recommended to achieve the best results. After style training, the creator analyzed the model and performed x/y/z plot testing for Brad Pitt’s face to detect any overtraining effects. They also conducted a castle in a forest test to further verify that the model was not overtrained.

Improving Quality and Fixing Issues

One challenge faced in AI-generated animation is producing high-quality, distant face shots. Stable Diffusion may struggle with these shots, but inpainting can be employed to fix faces in distant shots. The creator used specific settings for inpainting and utilized GFPGAN to upscale and further improve facial images.

Conclusion

The methodology outlined in this article offers a comprehensive approach to mastering Midjourney level style and Stable Diffusion for AI-generated animation. By carefully selecting the training dataset, optimizing settings in DreamBooth, and employing advanced techniques such as inpainting and GFPGAN, creators can generate high-quality animations and images that captivate audiences.

ChatGPT คืออะไร : EP#1 ประวัติการเกิด ChatGPT วิวัฒนาการ AI .. ดร.จินต์จุฑา

ChatGPT คืออะไร : EP#1 ประวัติการเกิด ChatGPT วิวัฒนาการ AI .. ดร.จินต์จุฑา

#chatgpt #ai #promptengineering ตอน 1 : ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยี AI ChatBOT ตั้งแต่สมัยของ AL Jazari จนถึง Leonardo da Vinci และการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในช่วงหลายศตวรรษ คลิปนี้จะช่วยให้ผู้ชมได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถตัดสินใจอัตโนมัติแบบคล้ายมนุษย์ได้ เรียนรู้ถึงผลกระทบของ AI ในการเปลี่ยนแปลงโลกในช่วง Industry 4.0 และความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ต้นทาง AI ต่างๆ อาทิ หุ่นยนต์ humanoid ของ Leonardo da Vinci ในประวัติศาสตร์ AI ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของเทคโนโลยี AI ในอดีต โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อจำลองร่างกายมนุษย์ และมีการใช้เครื่องจักรและสิ่งของอื่นๆ อาทิ หุ่นยนต์พระที่ทำให้เคลื่อนไหวได้ การสร้างหุ่นยนต์ เครื่องจักรคำนวณเหล่านี้ เป็นตัวอย่างการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้ก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นในประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1943 เป็นเวลาที่เริ่มต้นของยุค Artificial Intelligence […]

2 comments
ใช้ In/Outpaint ของ Stable Diffusion ที่ Getimg.ai ขยายฉากหลังแบบอลังการ!! ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์

ใช้ In/Outpaint ของ Stable Diffusion ที่ Getimg.ai ขยายฉากหลังแบบอลังการ!! ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์

ไขคำตอบการใช้ AI อย่างถูกวิธี ChatGPT by Dr.Jin #ai #chatgpt #getimg.ai Ep64 : การนำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างสร้างสรรค์ และการเล่าเรื่องหรือสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ช่วยสร้างความจดจำ และส่งเสริมความสำเร็จด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์จึงอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆ รู้จักกับ Inpaint/Outpaint ของ Stable Diffusion ที่เว็บไซต์ Getimg.ai ฟีเจอร์ที่สามารถ “เปลี่ยนแปลงภาพเล็กๆ ที่มีอยู่ ให้เป็นภาพใหญ่ๆ แบคกราวอลังการตามแบบที่ต้องการ” ได้ง่ายๆ เพื่อนำไปใช้สื่อสารทางการตลาดค่ะ.. Inpaint/Outpaint ใช้เทคโนโลยี AI Editor ในการช่วยแต่งเติมสี ภาพ และรายละเอียดให้กับส่วนที่ขาดหายไป ขยาย หรือลบส่วนที่ไม่ต้องการออก ทำให้เพื่อนๆ ขยายฉากหลังของภาพ หรือเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของภาพได้อย่างน่าทึ่ง 😍 Workshop วันนี้ อาจารย์จะสาธิตโดยใช้ภาพเมนู “ต้มข่าไก่” ที่เพิ่งได้รับรางวัลอันดับ 1 ซุปไก่ที่อร่อยที่สุดในโลก ปี 2023 จากการสำรวจของเว็บไซต์อาหารระดับโลก TasteAtlas กันนะคะ […]

2 comments
เเจกโค้ดฟีฟายล่าสุด2023ซองม่วงถาวรใส่ได้ทุกคนยกเซิฟ ( มีเเจกเพชรฟรี )

เเจกโค้ดฟีฟายล่าสุด2023ซองม่วงถาวรใส่ได้ทุกคนยกเซิฟ ( มีเเจกเพชรฟรี )

ใครชอบก็อย่าลืมกดเเชร์ไปนะค้าบบ ผมไม่สบายนะคับเสียงในคลิป#freefire #โค้ดฟีฟาย #ซองม่วง   ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง IDwng X2 ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง IDwng X2เเจกโค้ดฟีฟายล่าสุด2023ซองม่วงถาวรใส่ได้ทุกคนยกเซิฟ ( มีเเจกเพชรฟรี )ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง IDwng X2    

31 comments
กรุณากดติดตาม ช่อง SECourses ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube
MidJourney คือ
 Training Midjourney Level Style And Yourself Into The SD 1.5 Model via DreamBooth Stable Diffusion
MidJourney คือ
 RunPod: https://bit.ly/RunPodIO. Discord : https://bit.ly/SECoursesDiscord. Get your own #Midjourney level model for free via Style Teaching. If I have been of assistance to you and you would like to show your support for my work, please consider becoming a patron on 🥰 https://www.patreon.com/SECourses

Playlist of #StableDiffusion Tutorials, Automatic1111 and Google Colab Guides, #DreamBooth, Textual Inversion / Embedding, LoRA, AI Upscaling, Pix2Pix, Img2Img:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_pbwdIyffsmclLl0O144nQRnezKlNdx3

Used training dataset in the video:
https://www.patreon.com/posts/style-teaching-80233878

Style Trained model .safetensors (not includes myself – based on SD 1.5 pruned ckpt):
https://www.patreon.com/posts/midjourney-level-80356527

2400 Photo Of Man classification images:
https://drive.google.com/file/d/1qBf8VyUbmPNalKqm076yOsQjE8BrcG7R/view

0:00 Midjourney level style for free
0:35 Most important part of teaching a style into Stable Diffusion
1:23 I trained myself into the model and got amazing styled myself
1:30 First part of animation generation just like Corridor Crew did in their anime video
1:37 Used DreamBooth extension of Web UI on RunPod for training
1:57 Why training dataset is 1024×1024 pixels
2:25 Which rare token and class token are chosen why
2:54 Which dataset I have used to train myself
3:05 What kind of training dataset you need to generate consistent animation like Corridor Crew
3:27 A better way to connect your RunPod web UI instance
3:43 Which DreamBooth settings I have used to train myself into the base model
4:10 A good explanation of max resolution settings
4:31 Advanced tab settings of DreamBooth extension
5:15 Concepts tab of DreamBooth training
5:35 FileWords – image captions explanation
7:31 Where to see source checkpoint used for training
7:49 Why do seperate training instead of multiple concepts training
8:08 Style training used settings
9:20 Analysis of after style training upon myself trained model
10:25 x/y/z plot testing for Brad Pitt face to see overtraining effect
11:03 Castle in a forest test to verify not overtrained 1 more time
11:32 I had to do another training of my face
12:03 Final x/y/z plot comparison to decide best checkpoint
13:05 Analysis of final x/y/z plot
14:48 What you can do by using this methodology I explained
15:05 How to generate good quality, good face distant shots
15:10 very important parts of selecting good face training dataset
15:25 Why Stable Diffusion can’t produce good face distant shots
15:33 How to do inpainting to fix your face in distant shots
15:48 What settings to use for inpainting to fix faces
16:17 How to upscale your image
16:30 GFPGAN to further improve face

The Midjourney level style provides an excellent starting point for creators looking to develop unique AI-generated animations. The most crucial aspect of teaching a style into Stable Diffusion is ensuring a comprehensive training dataset. To achieve this, the creator utilized a dataset of 1024×1024 pixels, which offers sufficient resolution for high-quality animation generation.

The choice of dataset is critical for generating consistent animations like Corridor Crew. To ensure success, the creator selected a rare token and class token that best suited their needs. The training dataset should be carefully curated to include a diverse range of images and styles to generate the desired outcome.

DreamBooth Extension Settings and Features

The DreamBooth extension offers a variety of settings to optimize the training process. The creator used specific settings in the max resolution and advanced tab settings to fine-tune the training process. Furthermore, they used the concepts tab and FileWords feature to add image captions and enhance the quality of the output.

Training and Analysis

Separate training for different concepts is recommended to achieve the best results. After style training, the creator analyzed the model and performed x/y/z plot testing for Brad Pitt’s face to detect any overtraining effects. They also conducted a castle in a forest test to further verify that the model was not overtrained.

Improving Quality and Fixing Issues

One challenge faced in AI-generated animation is producing high-quality, distant face shots. Stable Diffusion may struggle with these shots, but inpainting can be employed to fix faces in distant shots. The creator used specific settings for inpainting and utilized GFPGAN to upscale and further improve facial images.

Conclusion

The methodology outlined in this article offers a comprehensive approach to mastering Midjourney level style and Stable Diffusion for AI-generated animation. By carefully selecting the training dataset, optimizing settings in DreamBooth, and employing advanced techniques such as inpainting and GFPGAN, creators can generate high-quality animations and images that captivate audiences.

คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง SECourses

ขอขอบคุณข้อมูล จาก Youtube ช่อง SECourses
MidJourney คือ
 

 

ChatGPT ใช้ยังไง สร้างรายได้ | สอนสมัคร Chat GPT | Ep.1

ChatGPT ใช้ยังไง สร้างรายได้ | สอนสมัคร Chat GPT | Ep.1

ChatGPT คืออะไร https://www.kruyoo.com/chatgpt เป็นบอทแชทอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ (Chatbot AI) ที่พัฒนาโดย OpenAI 🎬 สนใจคอร์สออนไลน์ YouTube Expert ราคาพิเศษ ➡︎ Line@ : @kruyoo หรือ https://line.me/R/ti/p/%40kruyoo กดติดตาม ไม่พลาดคลิปใหม่ ▶https://www.youtube.com/channel/UC7QI3O4A46m8RYj5d1HUW7g?sub_confirmation=1 Chat GPT Ep.2 https://youtu.be/493za8hAg1I Chat GPT Ep.3 https://www.youtube.com/watch?v=7_cIyGdiejg Chat GPT Ep.4 https://www.youtube.com/watch?v=eZSvyibmdqU&t=4s ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปล่อย DALL·E 2 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาให้หลายคนได้ตะลึงกัน ในขณะที่ ChatGPT เปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและได้รับความสนใจจากรายละเอียดการตอบสนองและคำตอบที่ชัดเจน โดยได้เปิดให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้กันได้ฟรีอีกด้วย ซึ่ง CEO ของ ChatGPT คือ Sam Altman ซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการของ Y combinator ซึ่งล่าสุดพาร์ทเนอร์อย่าง Microsoft ได้ลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่องกว่า […]

16 comments
วิธีการทำงานของ Midjourney คือหลักการ Diffusion | The Rise of Intelligence

วิธีการทำงานของ Midjourney คือหลักการ Diffusion | The Rise of Intelligence

หลายๆ คนอาจจะเห็นการใช้งาน Midjourney ในการสร้างรูปภาพที่เหมือนจริง และ สวยมากๆ แต่เบื้องหลังแล้วมันทำงานยังไง? มันถูกสอนมายังไง? ทำไมถึงสร้างรูปที่สวยแบบนี้ได้? ในตอนนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังของ Midjourney คือการทำงานในแบบที่เรียกว่า Diffusion Model ติดต่องาน: [email protected] ติดตามเรา: Instagram: https://www.instagram.com/the_rise_of_intelligence/ TikTok: https://www.tiktok.com/@the_rise_of_intelligence?lang=en Facebook: https://www.facebook.com/theriseofintelligence/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alto-leapfrog/ #ปัญญาประดิษฐ์ #เทคโนโลยี #นวัตกรรม #วิศวะคอมพิวเตอร์ #aitools #generativeai #aievolution #aifuture #machinelearning #midjourney #innovation #disruption #alto #theriseofintelligence   ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง The Rise of Intelligence ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง The Rise of […]

1 comment
(LIVE) Stable diffusion สอน Inpaint_only โดยคุณ Wish craft

(LIVE) Stable diffusion สอน Inpaint_only โดยคุณ Wish craft

#AIART #stablediffusion #aiimage #discord #controlnet #inpaint #lineart #tutorial Live ภายในกลุ่ม AI Image เป็นการแชร์ แบ่งปันข้อมูล AI Art ในประเทศไทย เพื่อทิศทางการเติบโตที่มั่นคง ================================= ⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐏 ⌚ ************************* ========================================== ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสารได้ภายในกลุ่ม AI Image Discord Channel https://discord.gg/aith   ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง AI Image ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง AI Image(LIVE) Stable diffusion สอน Inpaint_only โดยคุณ Wish craftขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง AI […]

16 comments


Training Midjourney Level Style And Yourself Into The SD 1.5 Model via DreamBooth Stable Diffusion

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel SECourses ด้วยนะคะ
MidJourney คือ
กรุณา กดติดตาม >> channel SECourses

 

แบไต๋ 5 ทิปส์ ใช้ ChatGPT ช่วยทำงานยังไงให้เซียน ! | beartai แบไต๋

แบไต๋ 5 ทิปส์ ใช้ ChatGPT ช่วยทำงานยังไงให้เซียน ! | beartai แบไต๋

แบไต๋ 5 ทิปส์ ใช้ ChatGPT ช่วยทำงานยังไงให้เซียน !แบไต๋ 5 ทิปส์ ใช้ ChatGPT ช่วยทำงานยังไงให้เซียน !ขอขอบคุณ ช่อง beartai แบไต๋กรุณา กดติดตาม ที่url video ติดตามแบไต๋ กดเลย! https://cutt.ly/YTbeartai ในเวลาที่ #AI อย่าง #ChatGPT เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเพิ่มมากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนำเอา AI ตัวนี้มาประยุกต์ใช้ #beartaiOriginals คลิปนี้จึงอยากพาทุกคนไปลองสัมผัส ChatGPT นี้ พร้อมแนะนำทิปส์เล็กน้อยสำหรับคนที่เพิ่งจะได้ลองใช้ ChatGPT ว่าเราจะใช้ ChatGPT ยังไงให้เวิร์ก กับออม – สุชญา ! ================ ติดต่องานโฆษณา หรือ Production ได้ที่ 🔔[email protected] 📱 To. 085-848-2253 ติดตามข่าวสารด้านไอที และไลฟ์สไตล์โดน ๆ […]

0 comments
ChatGPT แชตบอตอัจฉริยะ ตอบคำถามคล่อง เขียนหนังสือเก่ง มาช่วยหรือแย่งงานมนุษย์? | KEY MESSAGES #57 | THE STANDARD

ChatGPT แชตบอตอัจฉริยะ ตอบคำถามคล่อง เขียนหนังสือเก่ง มาช่วยหรือแย่งงานมนุษย์? | KEY MESSAGES #57 | THE STANDARD

ChatGPT แชตบอตอัจฉริยะ ตอบคำถามคล่อง เขียนหนังสือเก่ง มาช่วยหรือแย่งงานมนุษย์? | KEY MESSAGES #57ChatGPT แชตบอตอัจฉริยะ ตอบคำถามคล่อง เขียนหนังสือเก่ง มาช่วยหรือแย่งงานมนุษย์? | KEY MESSAGES #57ขอขอบคุณ ช่อง THE STANDARDกรุณา กดติดตาม ที่url video ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกต่างฮือฮากับ ‘ChatGPT’ แชตบอต AI สุดอัจฉริยะที่เพิ่งเปิดตัวให้คนทั่วไปทดลองใช้ ก่อนจะกลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตในเวลาอันรวดเร็ว ความพิเศษของ ChatGPT นั้น ไม่ว่าจะสงสัยเรื่องอะไรก็สามารถหาคำตอบได้หมด โดยจะใช้ระบบ ‘AI’ ไปรวบรวมข้อมูลจากทุกที่ในโลกมาประมวลผลเป็นคำตอบให้กับเรา และทำได้แม้กระทั่งการเขียนสคริปต์การเรียนการสอน เขียนบทกวี แต่งเพลง หรือเขียนข่าวก็ได้ ทั้งยังโต้ตอบสนทนากับเราได้อย่างเป็นธรรมชาติราวกับเป็นมนุษย์ ผู้ที่ได้ทดลองใช้บางคนถึงกับเอ่ยปากว่า “Google ตายแล้ว” บ้างก็บอกว่ามนุษย์กำลังจะโดน AI แย่งงาน ChatGPT คืออะไร จริงหรือที่พวกเราจะตกงานเพราะแชตบอตนี้ ติดตามได้ในรายการ KEY MESSAGES เรื่อง: […]

0 comments
ChatGPT คืออะไร ChatGPT ทำอะไรได้บ้าง? AI จะแย่งงานคนไหม? l iT24Hrs | iT24Hrs

ChatGPT คืออะไร ChatGPT ทำอะไรได้บ้าง? AI จะแย่งงานคนไหม? l iT24Hrs | iT24Hrs

ChatGPT คืออะไร ChatGPT ทำอะไรได้บ้าง? AI จะแย่งงานคนไหม? l iT24HrsChatGPT คืออะไร ChatGPT ทำอะไรได้บ้าง? AI จะแย่งงานคนไหม? l iT24Hrsขอขอบคุณ ช่อง iT24Hrsกรุณา กดติดตาม ที่url video ChatGPT คืออะไร ChatGPT ทำอะไรได้บ้าง? AI จะแย่งงานคนไหม? ตอนนี้กำลังมี AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence ( ปัญญาประดิษฐ์ ) กำลังสร้างความฮือฮา เขาชื่อว่า ChatGPT กำลังมีคนพูดถึงเยอะเลย ซึ่งถูกพัฒนาโดย OpenAI เจ้าเดียวกับผู้เคยพัฒนา Dall-E 2 จิตรกร AI ที่สร้างเสียงฮือฮาเมื่อกลางปี 2022 แล้ว Chat GPT ก็พึ่งเปิดตัวเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2022 . มาดู AI […]

0 comments

 

ข้อมูลจาก Youtube ช่อง SECourses

 SECourses
channel SECourses

https://www.youtube.com/watch?v=m-UVVY_syP0

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel SECourses ด้วยนะคะ

กรุณา กดติดตาม >> channel SECourses


กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง


ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง
[email protected]  ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel SECourses ด้วยนะคะ
MidJourney คือ
กรุณา กดติดตาม >> channel SECourses

Training Midjourney Level Style And Yourself Into The SD 1.5 Model via DreamBooth Stable Diffusion

MidJourney คือ
 SECourses

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง SECourses

ขอขอบคุณข้อมูล จาก Youtube ช่อง SECourses
ปัญญาประดิษฐ์ 2023 ChatGPT เปลี่ยนโลก? | Executive Espresso EP.414 | THE SECRET SAUCE

ปัญญาประดิษฐ์ 2023 ChatGPT เปลี่ยนโลก? | Executive Espresso EP.414 | THE SECRET SAUCE

ปัญญาประดิษฐ์ 2023 ChatGPT เปลี่ยนโลก? | Executive Espresso EP.414ปัญญาประดิษฐ์ 2023 ChatGPT เปลี่ยนโลก? | Executive Espresso EP.414ขอขอบคุณ ช่อง THE SECRET SAUCEกรุณา กดติดตาม ที่url video ในปี 2023 กระแส AI แชตบอตกำลังมาแรงอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเริ่มต้นจาก ChatGPT ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่และสตาร์ทอัพต่างเปิดตัว AI เพื่อแข่งขันกันจำนวนมาก ศึก AI ครั้งนี้ทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า อนาคตของปัญญาประดิษฐ์จะเป็นไปในทิศทางใด Exclusive Espresso เอพิโสดนี้ จะมาสรุปบทความจาก MIT ในหัวข้อ ‘ก้าวถัดไปของปัญญาประดิษฐ์’ และชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันของปัญญาประดิษฐ์ในตลาดโลกปี 2023 ที่กำลังเป็นไปอย่างดุเดือด ทั้งในด้านกฎหมาย การสูญเสียอำนาจของบริษัทเทค ไปจนถึงอุตสาหกรรมยาในอนาคต รวมถึงฉายภาพอนาคตของแชตบอตที่จะปฏิวัติวงการ Search Engine ไปตลอดกาล 00:00 เริ่มรายการ […]

0 comments
ใช้งาน MidJourney AI สร้างผลงาน : สร้างงานศิลป์ด้วยคำ กับ midjourney | Right CG

ใช้งาน MidJourney AI สร้างผลงาน : สร้างงานศิลป์ด้วยคำ กับ midjourney | Right CG

ใช้งาน MidJourney AI สร้างผลงาน : สร้างงานศิลป์ด้วยคำ กับ midjourneyใช้งาน MidJourney AI สร้างผลงาน : สร้างงานศิลป์ด้วยคำ กับ midjourneyขอขอบคุณ ช่อง Right CGกรุณา กดติดตาม ที่url video เริ่มต้นใช้งาน midjourney สร้างผลงานศิลปะด้วย AI กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง [email protected] ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด             ขอขอบคุณ ช่อง Right CG กรุณา กดติดตาม ที่ youtube channel Right CG […]

0 comments
สมัครใช้งาน MidJourney แบบรายเดือน $30 : วิธีใช้งาน settings สร้างสรรค์ผลงาน | Right CG

สมัครใช้งาน MidJourney แบบรายเดือน $30 : วิธีใช้งาน settings สร้างสรรค์ผลงาน | Right CG

สมัครใช้งาน MidJourney แบบรายเดือน $30 : วิธีใช้งาน settings สร้างสรรค์ผลงานสมัครใช้งาน MidJourney แบบรายเดือน $30 : วิธีใช้งาน settings สร้างสรรค์ผลงานขอขอบคุณ ช่อง Right CGกรุณา กดติดตาม ที่url video การสมัคร midjourney แบบรายเดือน $30 ลองใช้งาน AI และ เข้าใจความคิดของ midjourney ปรับแต่งค่า /settings เพื่อการสร้างสรรค์ภาพ กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง [email protected] ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด             ขอขอบคุณ ช่อง Right […]

0 comments

คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!
กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง [email protected] ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!

MidJourney คือ
 

20 thoughts on “Training Midjourney Level Style And Yourself Into The SD 1.5 Model via DreamBooth Stable Diffusion

 1. @SECourses says:

  Register your RunPod account: https://bit.ly/RunPodIO – Thumbnail prompts below – Style model: https://www.patreon.com/posts/midjourney-level-80356527

  Discord : https://bit.ly/SECoursesDiscord – Patreon : https://www.patreon.com/SECourses

  Stable Diffusion Playlist (24+ Tutorial / Guide Videos) : https://www.youtube.com/playlist?list=PL_pbwdIyffsmclLl0O144nQRnezKlNdx3

  Please join discord, mention me and ask me any questions. Thank you for like, subscribe, share and Patreon support. I am open to private consulting with Patreon subscription.

  Cat:
  fantasy rpg a cat amazing intricate vivid colors neon epic details ultra detailed artstation bbuk aesthetic cinematic lightning
  Negative prompt: low bad blurry amateur sketch

  Myself:
  photo of (ohwx man) by bbuk aesthetic, intricate, cinematic, hd, hdr, 8k, 4k, sharp focus, canon, photoshoot, fit, athletic

  Negative prompt: low, bad, blurry, grainy, worst, deformed, mutilated, fat, ugly, amateur

 2. @gunnarquist1612 says:

  Where did you obtain a list of thousands of different things for your style dataset? Did you find a large list of unique things? I am interested in generating my own style dataset. But I use a method that is very different from yours. Instead, I use a combination of one-word prompts, photographs, Loras, ControlNet, and Python script I wrote that works with the Automatic1111 webui's API. I've curated a list of about 700 useful nouns that exist in the SD v1.5 vocabulary of 50,000 words. Where did you find a large list of thousands of things for your dataset?

 3. @funnyknowledge7251 says:

  Sorry if this is a stupid question, I’m fairly new to this and still putting things together

  Once you train your 20-50 face/person images with regularization images

  And do the same for style/aesthetic

  How do you combine both tokens to run both checkpoints when training separately?

  Following the corridor video, I saw that they trained some photos of niko with 10000 reg images

  Then trained a anime style into 10000 astetic images

  Then somehow crossed the two tokens together to create images of their subject and style like you did in this video, then retrained the new images back into the style + aesthetic reg images to furthermore isolate the training

  I’m confused on how you guys got the tokens combined in the first place without merging and losing data

  I’ll keep watching your videos because you do an amazing job explaining, I’m just a slow learner! Thanks 🙂

 4. @eyoo369 says:

  Maybe an idea is to first train a dataset with limited poses like the one you provided with photos of yourself. Then create some shots with distant faces and fix them through inpainting. Finally create another dataset adding the the augmented images that contain distant shots of your face and finetune the model or train from scratch. Would love to see the results on that

 5. @eyoo369 says:

  Don't mind the comments about the way you speak or accent. I absolutely appreciate your content and your dedication to teach but also the willingness to learn.
  Keep up the amazing content!

 6. @julianmoreno6925 says:

  What's the thing with accelerating the audio orthe video, your editing its just awful. It makes it really not enjoyable to watch your videos, even with captions autoenabled, besides, your accent is so hard to get. Man, I appreciate your content but is hard to watch a 6 min video, not even thinking on watching an hour tutorial, Is kinda painful, was that intended? I don't believe so but then…

 7. @beatsbywoods8388 says:

  Do you realize how annoying it is to cut everything you say into the Looooooongest sentence ever spoken. Leave some space between subjects or something, I have no idea what I’m seeing or hearing and I’m only 20 seconds in.

 8. @davii.d says:

  Hello! Assuming someone wants to generate a style dataset for a different model, for example 3d art style, would there be a way to batch generate a bunch of different photos using the 2000+ words you used, or would you need to generate them all one by one? And if they have to be done one by one, do you recommend generating one photo of each item/word (one cup, one vase, one potted plant), or generating multiple photos of each item (20 cups, 20 vases, 20 plants)?

 9. @disco.volante says:

  Regarding captions: I had great results with filewords for the instance prompt, but only when also using filewords for the class prompt. It takes a lot of time, though, as you can’t share class images between different trainings, but it was worth it in my case.

 10. @norianorlan6093 says:

  A question, will you make in future a video on how to use the new version of Kohya on Runpod? They updated the main repository to support Linux so the old Linux repository is Deprecated and would love know how use it avoiding errors

 11. @Sergiosvm says:

  6:05 For filewords:
  The captions you get will be generic, like "a man with glasses is smiling for the camera while holding a cell phone in his hand and wearing a blue shirt".

  You need to rename all occurrences of "a man" or "a woman" with the token you are trying to train. For this example, I used "ohwx" as the token. This should also be unique and not a common word to avoid clashes with tokens already within the model. To perform this renaming, run this terminal command within the output directory:

  sed -i 's/a man/ohwx/g' *.txt (linux command)

  Windows command:

  Get-ChildItem -Filter *.txt | ForEach-Object { (Get-Content $_.FullName) -replace "a man", "ohwx" | Set-Content $_.FullName }

  this renames all of the text files with "a man" into "ohwx"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *